Wyrok I instancji korzystny

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowej sprawie zapadł wyrok korzystny w imieniu RP.

Aktualnie oczekujemy na zawiadomienie z Sądu, czy druga strona złoży przysługującą jej apelację (odwołanie) od wyroku czy też wyrok się uprawomocni i Bank już na tym etapie będzie zmuszony do zwrotu pobranych środków.

Ewentualne złożenie Apelacji przez Bank spowoduje skierowanie sprawy do Sądu II instancji i po rozpoznaniu sprawy przez tenże Sąd sprawa ulegnie zakończeniu. Zazwyczaj informacja zwrotna w tejże kwestii wpływa do Kancelarii w terminie do 3 miesięcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami