Wezwanie do zapłaty

Uprzejmie informujemy, iż po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji skierowaliśmy do Banku wezwanie do zapłaty wraz z ostateczną próbą pozasądowego rozwiązania sporu. Brak odpowiedzi bądź odmowa wypłaty należnych świadczeń spowoduje skierowanie sprawy do Departamentu Prawnego, który dokona analizy sprawy pod kątem wytoczenia powództwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami