Nakaz zapłaty/ Sprzeciw od nakazu zapłaty

Uprzejmie informujemy, iż w sprawie wpłynął korzystny nakaz zapłaty wydany przez Sąd.

Stronie pozwanej przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Niewniesienie sprzeciwu spowoduje uprawomocnienie się nakazu, który uzyskuje skutek prawomocnego wyroku. Bank będzie zmuszony zwrócić wówczas pobrane środki. Z kolei skuteczne wniesienie sprzeciwu skutkuje upadkiem nakazu zapłaty oraz koniecznością dalszego rozpoznania sprawy przez Sąd. Zmienia się wówczas tryb postępowania z upominawczego na zwykły i wtedy oczekiwać będziemy na termin rozprawy oraz dalsze rozpatrzenie przez Sąd. Zazwyczaj informacja zwrotna wpływa do Kancelarii w terminie do 3 miesięcy.


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami