Wyrok I instancji niekorzystny

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowej sprawie zapadł wyrok oddalający nasze powództwo. Pragniemy dodać, iż stronie niezadowolonej z decyzji Sądu przysługuje możliwość odwołania się od niej. Na chwilę obecną prosimy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na dalszy bieg zdarzeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami