Ponaglenia ze strony Banku do uregulowania kolejnej składki / Pobrana składka

Jeżeli sprawa w dalszym ciągu jest w toku, a Bank wysyła Państwu ponaglenia do uregulowania kolejnej składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego prosimy o przesłanie informacji poprzez formularz zgłoszeniowy.

Natomiast jeżeli wyrok w przedmiotowej sprawie się uprawomocnił, a Bank ponagla do uregulowania kolejnej składki bądź pobrał ponownie kolejną składkę ubezpieczenia, zajdzie konieczność podjęcia stosownych kroków. Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu pobranej składki poprzez formularz zgłoszeniowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami