Wezwanie do zapłaty

Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz informacji związanych ze sprawą, Kancelaria kieruje do pośrednika oferującego obligacji GetBack wezwanie do zapłaty wraz z ostateczną próbą pozasądowego rozwiązania sporu. Brak odpowiedzi bądź odmowa wypłaty należnych świadczeń spowoduje podjęcie przez Kancelarię kolejnych działań.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami