Skarga do Zarządu

W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji skierowanej do podmiotu pośredniczącego w sprzedaży obligacji, Kancelaria składa skargę do organu zarządzającego danym podmiotem.

Brak odpowiedzi bądź odmowa uznania skargi za zasadną spowoduje, że Kancelaria podejmować będzie dalsze działania, w tym działania przed Rzecznikiem Finansowym oraz innymi pomiotami chroniącymi interesy konsumentów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami