Reklamacja

Z uwagi na wadliwość procesu sprzedażowego w zakresie informowania potencjalnego nabywcy obligacji o rzeczywistej sytuacji finansowej emitenta, rzeczywistych ryzykach związanych z posiadaniem obligacji emitenta, dostosowania oferty do indywidualnych preferencji nabywcy, a także innych okoliczności, Kancelaria kieruje do pośrednika reklamację zawierającą opis niedozwolonych praktyk sprzedażowych, które miały miejsce w indywidualnej sprawie oraz żądanie naprawienia wynikłej z tego szkody.

W razie nieuznania reklamacji Kancelaria podejmuje dalsze działania mające na celu spełnienie roszczeń poszkodowanych Klientów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami