Pozyskanie informacji i dokumentów

Działania przeciwko pośrednikom, którzy oferowali obligacje w sposób niezgody z prawem należy rozpocząć od skompletowania informacji oraz dokumentacji związanej z procesem sprzedażowym. Kluczowe informacje mogą być w posiadaniu Obligatariuszy, w związku z czym Kancelaria z każdym poszkodowanym Klientem przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący okoliczności sprzedaży.

O dokumenty i informacje Kancelaria zwraca się także do wszystkich podmiotów biorących udział w procesie oferowania i sprzedaży obligacji. W przypadku braku odpowiedzi bądź nieotrzymania wszelkich dokumentów Kancelaria będzie ponownie wnioskowała o ich dostarczenie.

Jeżeli będą Państwo w posiadaniu jakiejkolwiek dokumentacji, prosimy o przesłanie jej na adres Kancelarii.

W razie konieczności rzecz jasna będziemy się z Państwem kontaktować.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami