Wyrok I instancji korzystny

Uprzejmie informujemy, iż w sprawie przeciwko Ubezpieczycielowi zapadł wyrok korzystny w imieniu RP.

Aktualnie oczekujemy na zawiadomienie z Sądu, czy druga strona złoży przysługującą jej apelację (odwołanie) od wyroku czy też wyrok się uprawomocni i Ubezpieczyciel już na tym etapie będzie zmuszony do zwrotu pobranych środków.

Ewentualne złożenie apelacji przez Ubezpieczyciela spowoduje skierowanie sprawy do Sądu II instancji i po rozpoznaniu sprawy przez tenże Sąd sprawa ulegnie zakończeniu. Zazwyczaj informacja zwrotna z Sądu w tejże kwestii wpływa do Kancelarii w terminie do 3 miesięcy od momentu publikacji orzeczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami