Ponaglenia ze strony Towarzystwa Ubezpieczeń w przedmiocie opłacenia kolejnej/zaległej składki ubezpieczenia.

W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w kwestii rezygnacji z umowy ubezpieczenia (tzw. polisolokaty) oraz złożenia zgodnie z jego wolą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, zasadność opłacenia zaległych bądź kolejnych składek pozostawiamy do decyzji Klienta.

Wskazać jedynie należy, iż nieopłacenie zaległych składek bądź składek przyszłych skutkować będzie analogicznie jak wyżej wskazane oświadczenie, tj. rozwiązaniem umowy ubezpieczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami